Styrelsen

Nedanstående styrelse är vald för 2018:

Ordförande: Olle Vister   olle[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Vice ordförande: Bengt Johannesson 0705-540494 bengt[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Sekreterare/materialförv: Per-Erik Vister   pererik[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Kassör: Anette Lind 0722-256475 anette[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Ledamot/säkerhets ansv: Carl Dåverhög   carl.daverhog[AT]polisen.se
( ersätt [AT] med @ )
Ledamot: Niclas Green   niclas[AT]bengtsforspsk.se
( ers&aukl;tt [AT] med @ )
Suppleant: Tony Dun    
Suppleant: Roy Lundin    


Har du några frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till någon av oss.