Bengtsfors Pistolskytte Klubb

Andra viktiga regler:

 • Vid komando "ELD UPPHöR" eller "AVBRYT" skall skjutning omedelbart avbrytas,
  patron ur görs och vapnet läggs ner. Vem som helst som upptäcker en fara kan komendera eld upphör.

 • Laddning får endast ske på kommando från skjutledaren.

 • Ett vapen definieras som laddat när:
  En skarp patron finns i patronläge eller trumma
  En pistol har ett påfyllt magasin i vapnet
  En revolver har en påfylld trumma

 • Gör alltid "PATRON UR", vilket innebär att tömma vapnet på samtliga patroner, om någon störning inträffar.

 • Ett vapen får aldrig lämnas kvar på bänken utan tillsyn om vapenvakt saknas!

 • På alla skjutbanor finns särskilda bestämmelser uppsatta. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller på den skjutbana du använder.

 • Låt någon annan kontrollera att ditt vapen är tomt om du skall demonstrera ditt vapen eller skjutteknik.

 • Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd!

 • Vänd dig aldrig om med vapnet i handen - Rikta alltid i skjutriktiningen, alltså mot skjutvall eller måltavlor.

 • Vapnet på skjutbänken får aldrig röras om någon finns framför på skjutbanan.

 • Kontrollera alltid att vapnet är tomt innan du går fram till måltavlan för att markera träffar.

 • Lek med vapen får ej förekomma.

 • Lämna aldrig ett vapen synligt eller tillgängligt utan vapenvakt.

 • Låt aldrig obehöriga personer röra vapnet, särskilt inte barn.

 • Vid förflyttning till fots skall vapnet förvaras i väska eller hölster,
  alternativt med upphakad mantel (pistol) eller utfäld trumma (revolver).
 •      
  Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                  webmaster Anette Lind 2020