Styrelsen

Nedanstående styrelse är vald för 2016:

Ordförande: Olle Vister   owister[AT]msn.com
( ersätt [AT] med @ )
Vice ordförande: Bengt Johannesson 0705-540494 bengt[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Sekreterare: Rita Solberg 0725-058701 rita[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Kassör: Anette Lind 0722-256475 anette[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Ledamot/säkerhets ansv: Carl Dåverhög   carl.daverhog[AT]polisen.se
( ersätt [AT] med @ )
Ledamot: Niclas Green   niclas[AT]bengtsforspsk.se
( ers&aukl;tt [AT] med @ )
Suppleant/materialförv: Daniel Andersson   daniel[AT]bengtsforspsk.se
( ersätt [AT] med @ )
Suppleant: Roy Lundin    


Har du några frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till någon av oss.