Bengtsfors Pistolskytte Klubb

BENGTSFORS PISTOLSKYTTEKLUBB

Kretsmärket

Instiftat 1978 till Västgöta-Dals Pistolskyttekrets 25-års jubileum.
Reglerna omskrivna vad avser tillämpningsserierna och Förtjänst-tecken i januari 1995.

 • Kretsmärket är av tre olika valörer: Brons, Silver och Guld (ev rent guld) och kan erövras enligt följande bestämmelser.

 • För att vara berättigad att avlägga prov för Kretsmärket måste skytt tillhöra förening inom
  Västgöta-Dals Pistolskyttekrets och inneha pistolskyttemärket i guld.

 • För erhållande av Kretsmärket gäller de av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser
  för Pistolskyttemärket med undantag av skjutmomentet, som är:

  A) Att i fem (5) precisionserier ha uppnått i varje serie minst 47 poeng.
  B) Att i fem (5) tillämpningsserier om 6 skott fått 6 träff under en skjuttid av 9 sekunder per serie.

 • Skytt som under 3 respektive 6 och 9 år oavsett om i följd eller ej uppfyller dessa fordringar erhåller
  Kretsmärket i Brons, Silver och Guld.

 • Uppgift om skyttar, som under året uppfyllt prov för Kretsmärket, skall vara kretssekreteraren tillhanda
  senast den 15 januari året efter det då proven gjordes.

 • Kretsmärket förses med löpande nummer inom varje valör och allt efter som de erövras registreras på innehavaren.

 • Kretsmärket löses till fastställt pris.
 •  

   
   


  Bengtsfors Pistolskytteklubb - 1948
                  webmaster Anette Lind 2019